Fałszować [synonimy]

  • Podrabiać.
  • Naśladować.
  • Oszukiwać.
  • Fabrykować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]