Fałszywy [synonimy]

 • Fałszowany.
 • Sfałszowany.
 • Fikcyjny.
 • Łgarski.
 • Oszczerczy.
 • Sofistyczny.
 • Pozorny.
 • Nieprawdziwy.
 • Rzekomy.
 • Niezgodny z prawdą.
 • Nieszczery.
 • Komediancki.
 • Błędny.
 • Nienaturalny.
 • Błędny.
 • Faryzejski.
 • Oszukańczy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]