Proste

Za czasów fanfaronów żywi balsamowali umarłych.