Fantastyka

  • Typ obrazowania literackiego, w którym w świat przedstawiony wkraczają postaci nadnaturalne, cudowne lub budzące grozę, nieistniejące w rzeczywistości pozaliterackiej.
  • Fantastyka literacka funkcjonuje na zasadzie swoistej umowy pisarza z czytelnikiem, pisarz przypisuje niezwykłym tworom status realny i przedstawia ich zachowania w związkach przyczynowo-skutkowych, czytelnik natomiast respektuje prawo twórcy do tworzenia tego typu fikcji, dzięki której osiągane są cele artystyczne.
  • Fantastyka to świat duchów, wiedźm, rusałek, świtezianek, wodników.
  • To także  nastrój grozy, tajemniczości, baśniowej cudownosci.
  • Jest to przestrzeń, w której bohater (szczególnie romantyczny!) porusza się tak samo swobodnie, jak w świecie rzeczywistym.