Język poetycki

Język niezwykły, niestosowany w codziennej komunikacji, wykorzystujący, nieraz w nadmiarze, środki poetyckie, czego nie wymaga zawartość informacyjna. Charakteryzuje się:

  • swoistym uporządkowaniem (np. wersyfikacją czy specjalnymi konstrukcjami składniowymi, np paralelizmem, anaforami),
  • nagromadzeniem figur (tropów) stylistycznych.