Fatum [mitologia]

  • Znaczy = to9, co zostało powiedziane.
  • Personifikacja (lub bóg) Przeznaczenia.
  • W mitologii greckiej oraz rzymskiej Fatum określa przeznaczenie lub los człowieka.
  • Odnosi się do związanych z przeznaczeniem bóstw takich, jak:
    • Mojra,
    • Sybilla.
  • Bardzo często wola bogów, a w szczególności Zeusa jest zgodna z wolą Fatum.

 

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły