Zwinglianizm

 • Ulrich Zwingli:
  • po wpływem luteranizmu w 1522 roku rozpoczął reformę Kościoła przy poparciu Rady Miejskiej w Zurychu,
  • jedynym źródłem wiary Pismo Święte,
  • likwidacja mszy i sakramentów,
  • usuniecie ołtarzy, obrazów i innych ozdób z kościołów,
  • ograniczenie nabożeństwa o do czytania Biblii, kazania i komunia pod 2 postaciami,
  •  likwidacja celibatu,
  • wprowadzenie języka narodowego do nabożeństw.
 • Nie powiodła się próba pogodzenia zwinglianizmu z luteranizmem.
 • Wojna domowa w 1529 roku:
  • agresja wojsk Zwingliego przeciw kantonom  katolickim,
  • zwycięstwo katolików pod Kappel w 1531 roku,
  • śmierć Zwingliego,
  • traktat pokojowy w Kappel, podkreślenie równouprawnienia protestantyzmu i katolicyzmu w Szwajcarii.