Rozdzielić [wyrazy przeciwstawne]

 • Rozdzielić, podzielić, rozłożyć, pokawałkować, rozdrobnić.
 • Przeciwstawne:
  • scalić,
  • połączyć,
  • zespolić,
  • spić,
  • przyłączyć,
  • spiąć,
  • powiązać,
  • pojedna