Faza odśrodkowa

  Zawodnik był w fazie odśrodkowej od piłki (siatkówka mężczyzn).