Sen [synonimy]

  • Być w objęciach Morfeusza.
  • Narkoza.
  • Drzemka.
  • Śpiączka.
  • Letarg.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]