Senny [synonimy]

  • Niewyspany.
  • Śpiący.
  • Rozespany.
  • Półsenny.
  • Zaspany.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]