Sens [synonimy]

  • Logika.
  • Konsekwencja.
  • Celowość.
  • Słuszność.
  • Prawidłowość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]