Sentymentalizm [synonimy]

  • Czułostkowość.
  • Marzycielstwo.
  • Sielankowość.
  • Ckliwość.
  • Afektacja.
  • Wrażliwość.
  • Egzaltacja.
  • Romansowość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]