Ser [synonimy]

  • Twaróg.
  • Bryndza.
  • Oscypek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]