Serdeczność [synonimy]

  • Czułość.
  • Tkliwość.
  • Wylanie.
  • Życzliwość.
  • Dobroć.
  • Przyjaźń.
  • Kordialność.
  • Owacyjność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]