Seryjny [synonimy]

  • Masowy.
  • Ciągły.
  • Potokowy.
  • Cykliczny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]