Siać [synonimy]

  • Obsiewać.
  • Sadzić.
  • Przesadzać.
  • Zadrzewiać.
  • Zalesiać.
  • Wysadzać.
  • Flancować.
  • Hodować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]