Fenomenologia

Fenomenologia to trend filozoficzny.

Nazwa pochodzi od greckiego phainomenon, oznającego zzjawisko i logos – słowo nauka.

Za twórcę fenomenologii uważa się Edmunda Husserla (1859-1938). To niemiecki filozof, który zachęcał do wglądu w istotę rzeczy.

W Polsce ojcem fenomenologii był Roman Ingaarden (1893-1970).

Fenomenologia poszukiwała prawdy, tego w poznaniu bywa niezafałszowane.

Odrzucała wszelkie założenia związne z poznawaniem świata.

W kręgu jej zainteresowań były fenomeny, czyli zjawiska dostępne umysłowi.