Festiwal

  • Impreza muzyczna, filmowa, teatralna, literacka, taneczna, choreograficzna, reklamowa.
  • Składa sie z wielu imprez , przeważnie jednego rodzaju.
  • Niekiedy łączy się z konkursem.
  • Jest to cykliczne spotkanie twórców i widzów, prezentujące wybrane utwory, a także dokonania wybranych artystów.
  • Bywają festiwale regionalne, a także o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
  • W wielu przypadkach festiwale mają charakter komercyjny (zarobkowy).