Figury retoryczne

  • Rozmaite sposoby kształtowania wypowiedzi.
  • Podstawę stanowią schematy strukturalno-funkcjonalne, stosowane w liryce i oratorstwie.
  • Ich celem  jest wzbogacenie wartości przekazywanych treści, a także wzmocnienie sugestywności mowy.
  • W zasadzie są też ozdobnikami stylu.
  • Współcześnie wyodrębnia się wiele figur retorycznych, np. tropów czy chwytów stylistycznych.