„Pomniki” Tadeusza Różewicza

  • Utwór z tomu „Rozmowa z księciem” (1960).
  • Pomniki to świadectwa czynów ludzi i dokonań epok.
  • Wg Różewicza jego pokolenie pozostawi pomniki w kształcie dołu, łzy lub dymu, idącego prosto do nieba.
  • Mają wymowę dwuznaczną, np. pomnik o „kształcie dołu” wiąże się z drastycznym obrazem śmierci jako spadania,  znamiennym dla wczesnej poezji Różewicza.
  • Jest to nawiązanie do ludobójstwa i okrucieństw II wojny światowej.
  • Holocaust to najgorsze z doświadczeń tamtego czasu, kiedy śmierć z rąk oprawców poniosły miliony ludzi.

 

Nasze pomniki
Są dwuznaczne
Mają kształt dołu

Nasze pomniki
Mają kształt
Łzy

Nasze pomniki
Budował pod ziemią
Kret

Nasze pomniki
Mają kształt dymu
Idą prosto do nieba