Niewiele

Pierwotni ludzie byli biedni, nie mieli domów ani ubrań, tylko dziury na przepuszczanie dymu.