Figura etymologiczna

  • Świadomy chwyt autora.
  • W stylistyce termin ten oznacza świadome stosowanie zestawień tautologicznych w celach ekspresywnych.
  • Stanowi jeden z rodzajów powtórzenia w celu ożywienia tekstu.
  • Tautologia- wypowiedź, w której wyraz określający nie wzbogaca treści wyrazu określanego, lecz powtarza  ją niepotrzebnie za pomocą wyrazu o takiej samej lub podobnej treści podstawowej.(np. tchórzliwy tchórz).
  • Użycie na przestrzeni krótkiego tekstu (zdania, wersu lub strofy) słów bliskich sobie etymologicznie.

Przykłady:

Tchórzliwy tchórz.

*

J. Czechowicz „Elegia uśpienia”

zwija się zaułek zawiły
zagubiony we własnych załomach