Z wyobraźnią

Dawniej, kiedy nie było wytyczonych ulic, a budynki powstawały „bez zachowania kolejności”  starano się tak je nazwać i oznaczyć, by uwzględnić ich indywidualny charakter. Na  domach można było zobaczyć ciekawe oznaczenia wykonane w drewnie (aktualne do dziś na Podhalu), niekiedy  wykonane z metalu, wskazujące często na zawód właściciela posesji. Dziś wykonuje się je w celach niejako ozdobnych. Znaleźliśmy w Kielcach interesujący numer kamienicy. Być może mieszkał tu rzeczywiście kowal (artysta metaloplastyki).