Patron amfiteatru na Kadzielni w Kielcach

Od 10 czerwca 2021 roku jeden z najpiękniejszych polskich amfiteatrów, Kadzielnia w Kielcach, ma patrona. To znany człowiek związany z kulturą, wieloletni  dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury, organizator imprez kulturalnych, kreator życia kulturalnego w całym mieście, a także województwie.  Propozycję uczynienia Andrzeja Litwina (1931-2016) patronem tego miejsca wysunęli sami ludzie kultury, doceniając wieloletnie zasługi. W uzasadnieniu przedstawiający propozycję na sesji miejskiej – radny Jarosław Bukowski (Projekt Wspólne Kielce) nazwał nowego patrona „człowiekiem  wyjątkowo kreatywnym i barwnym, z poczuciem. humoru”.  Propozycję przyjęto w głosowaniu: 21 radnych było za, 2 wstrzymało się od głosu, jeden był przeciwko. Na ścianie budynku administracyjnego (kas) umieszczono odpowiednią informację.