Wysiłek [synonimy]

 • Mordęga.
 • Zachód.
 • Zabiegi.
 • Starania.
 • Mozół.
 • Praca.
 • Trud.
 • Fatyga.
 • Krzątanina.
 • Bieganina.
 • Działanie.
 • Osiągnięcie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]