Figura Najświętszej Marii Panny [Kielce]

Na przykościelnym placu  kieleckiej Katedry w północnym zakątku stoi posąg Maryi.  Góruje nad chodnikiem przebiegającym tuż obok. Sentencja zamieszczona poniżej, jako część ogrodzenia brzmi: Virginis effigiem dum transis chore Viator Non dedigner dicere; Mater Ave