Kamień [symbolika]

 • Kamienie były niegdyś pierwszymi ołtarzami.
 • Kamienne były też tablice, które Bóg przekazał Mojżeszowi.
 • Sakralna wymowa kamienia łączy się z postacią apostoła Szymona.
 • Kamień stał się jego emblematem, symbolizuje oparcie, podstawę, fundament, trwałość budowli, kościoła.
 • W powieści W. Berenta „Żywe kamienie” są znakami twardości, spoistości i stałości.
 • Kamień to też nieczułość, obojętność emocjonalna i duchowa, martwota.
 • Kamień utożsamiano też ze śmiercią (kamień nagrobny).
 • Postrzegany jest również jako milczenie, brak odpowiedzi i informacji.
 • Kamień symbolizuje pamięć, szczególnie po zmarłych, grób, karę i mękę.

Odniesienia znaleźć można:

 • Genesis 28, 18, 22.
 • Ewangelia św. Mateusza 7, 9.
 • Ewangelia św. Mateusza 16, 18.
 • I List św. Piotra 2, 405.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. II.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 • J. Słowacki, „Beniowski”.
 • B. Prus, „Lalka”.
 • Wł. S. Reymont, „Chłopi”.
 • W. Berent, „Żywe kamienie”.
 • E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 • W. Żukrowski, „Kamienne tablice”
 • L. Staff, „Kamień i pióro”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.