Figura św. Nepomucena w kieleckim parku

W Kielcach znaleźć można kilka figur św. Nepomucena.  Ten święty jest opiekunem pól i zasiewów,   chroni również przed powodzią  i suszą.

Jedna z nich znajduje się w Parku Miekskim, po zachodniej stronie stawu.

Ta barokowa figura trafiła do Kielc w XIX wieku z klasztoru ojców Cystersów w Jędrzejowie. Święty trzyma w ręku  krzyż, czyli atrybut jemu  przypisany, położony na otwartej księdze. Są tam również  elementy roślinne, tzw. symboliczna palma męczeństwa. Lewą stopę opiera Nepomucen na kuli.

Brak jakichkolwiek napisów na frontowej płycie, z tyłu zaś znaleźć można informację  z datą i nazwiskami reastauratorów pomnia (1917,  B.M. Sascy, M.M. Halikowie).