Fikanie koziołków

Stułbia rozmnaża się przez fikanie koziołków.