Filantropia

Filantropia, dobroczynność, życzliwość, działalność osób bądź instytucji polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym.

  1. B.  Prus, „Katarynka”.
  2. B.  Prus, „Lalka”.
  3. E. Orzeszkowa, „Dobra pani”.
  4. M. Konopnicka, „Miłosierdzie gminy”.
  5. E. Leś „Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce”.