Film animowany

 • Animacja to wyjątkowo ciekawy gatunek filmowy.
 • Jest to w zasadzie to tworzenie świat niemożliwego.
 • Przywołuje do życia nieruchome rysunki i przedmioty.
 • Technika wykonywania zdjęć, rysunków, kukiełek lub sylwetek w poszczególnych fazach ruchu, klatka po klatce, dzięki czemu podczas projekcji powstaje  złudzenie ruchu.
 • Każdy przedmiot może być poddany animacji.
 • W 1891 roku stworzono pierwszą projekcję animowanych rysunków na ekranie za pomocą urządzenia o nazwie praxinoscope.
 • Najstarszy zarejestrowany film animowany „Cyrk małych grubasów” wykonał Albert E. Smith w 1898 roku.
 • W 1906 roku powstał pierwszy film rysunkowy na taśmie filmowej.
 • Zamiast rysunków Smith używał zabawek swojej córki, które przemieszczał między ujęciami, by uzyskać trójwymiarowy efekt.
 • Do najpopularniejszych zabiegów animacyjnych zalicza się: zgniatanie i rozciąganie, wyprzedzanie (każdy ruch poprzedza przygotowanie do niego ułożenia ciała w odpowiedni sposób), inscenizacja (polega na tym, by wzrok widza skierować w określone miejsce), rysowanie progresywne lub według klatek kluczowych, rozpędzenie i zwolnienie, łuki, wyolbrzymianie.
 • Początkowo wszyscy twórcy posługiwali się rysunkami lub modelami, a nakręcenie filmu zajmowało mnóstwo czasu.
 • Na początku XX wieku artyści zaczęli pracować w zespołach i używać „klatek”.
 • Nowa technika przyjęła się na całym świecie, najlepiej w USA.
 • Od 1927 roku zaczęto realizację filmów „mówionych”.
 • Ścieżki dźwiękowe synchronizowano z ruchami aktorów.
 • W 1928 roku Walt Disney pokazał po raz pierwszy myszkę Miki.
 • Jej postać zapoczątkowała złotą erę filmu rysunkowego, która trwała do połowy XX wieku.
 • Animacja znalazła zastosowanie także w reklamie.
 • Współczesna wirtualna rzeczywistość sprzyja powstawaniu  takich filmów.