Teatr współczesny

  • Współczesny teatr ma silnych konkurentów, tj. film i telewizję.
  • Musi więc przyciągać widzów zróżnicowaną oferta.
  • Proponuje więc swoim widzom repertuar klasyczny, alternatywne występy małych zespołów, eksperymentalne spektakle, farsy, pantomimy.
  • Po II wojnie światowej ludzie nie szukali kontaktu ze sztuką zajęci innymi sprawami.
  • Wyjątkiem była Francja, gdzie boom teatralny rozpoczął się jeszcze w czasie okupacji hitlerowskiej i trwał do lat 50. XX wieku.
  • Wiele sztuk koncentrowało się na dylematach  moralnych związanych pośrednio z wojną i jej skutkami.
  • Wystawiano sztuki znanych autorów, tworzących q oryginalnym poetyckim stylu (np. Jean Cocteau, Jean Anouilh).
  • Twórcy wyrażali często bunt przed stagnacją i skostniałym społeczeństwem.