Film i jego nieuchwytność prawdy

Przez bardzo długi czas traktowano film jako „żywą fotografię”, czyli mechaniczne odwzorowanie rzeczywistości. Z czasem zaczęło się to jednak zmieniać, bowiem przekonano się, że za pomocą filmu można zobrazować wiele rozmaitych treści, wymykających się niejako prostej rejestracji tego co widać.

Przede wszystkim brak jest pewności, że film w stu procentach odda  prawdę o pokazywanych ludziach, rzeczach, wydarzeniach czy zjawiskach. Każdy kadr bywa inny i o jego wyborze decyduje reżyser, jego wybór przestrzeni. Szczególne znaczenie ma także kamerzysta, od niego zależy ustawienie kamery, światła, czyli staje się to autorka interpretacją filmowanego świata.

Nie można zapomnieć o ruch, który jest filmowany, on także może być zmieniony, chociażby poprzez montaż, inne niż w rzeczywistości połączenie poszczególnych ujęć.

Każdy widz tworzy ponadto indywidualny obraz przedstawianych wydarzeń i to jest w filmie najciekawsze.