„Dziady” Adama Mickiewicza jako przykład dramatu romantycznego

„Dziady” to doskonały przykład dramatu romantycznego, gatunku, który upodobali sobie romantycy, ujawniając w nim pełną swobodę twórczą. Charakterystyczne cechy takiego dramatu to:

  • złamanie klasycznej zasady jedności,
  • zastosowanie fragmentaryczności fabuły,
  • luźna, otwarta kompozycja,
  • synkretyzm rodzajowy, wprowadzający do tekstu dramatu inne formy gatunkowe,
  • scalanie różnych jakości estetycznych, m. in. tragizmu z komizmem czy fantastyki z realizmem,
  • występowanie scen realistycznych i fantastycznych,
  • przeplatanie scen kameralnych ze zbiorowymi.