Filmologia

  • Nauka o filmie jako odrębnej dziedzinie sztuki.
  • Teoria dzieła filmowego.
  • Uznaje samorodny charakter filmu.
  • Korzysta z szeregu stwierdzeń o charakterze ogólnoestetycznym.
  • Termin filmologia użyty został po raz pierwszy przez profesora paryskiej Sorbony G. Cohen-Seata.