Filozofia literatury

  • Nauka o pewnych dyskusyjnych kompetencjach, które są zbieżne z teorią literatury.
  • Filozofia literatury opiera się na określonych faktach i ustaleniach literackich, wykorzystując je do budowania szerszego systemu pojęciowego.
  • Skupia on aksjologię literatury i estetykę.
  • Dosłownie filozofia literatury to filozoficzny i światopoglądowy ogląd dzieła literackiego.