Filozofia [główne założenia wybranych myślicieli]

Filozofia Locke’a

 • człowiek rodzi się z umysłem czystym, będącym biała kartą,
 • wiedzę zdobywa się poprzez doświadczenie,
 • źródłem doświadczeń jest świat zewnętrzny i umysł.

Filozofia Kanta

 • umysł ludzki nie poznaje rzeczy jakimi są naprawdę, ale jakie się wydają danemu człowiekowi,
 • człowiek powinien kierować się prawem imperatywu kategorycznego,
 • oznacza to postępowanie według takich reguł, które chciałby żeby były stosowane zawsze i wobec wszystkich.

Filozofia Rousseau

 • miarą człowieczeństwa są wartości moralne, a nie rozum,
 • człowiek powinien starać się wrócić do pierwotnego stanu natury.

Filozofia Woltera

 • podstawą moralności jest prawo naturalne,
 • według niego „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”,
 • fanatyzm jest złem, prowadzi do nienawiści.
 • Bywa powodem społecznych zamieszek.