Filozofia Sokratesa [główne założenia]

  • Prawdziwą mądrość człowiek odnajduje w samym sobie.
  • Większość ludzi błądzi.
  • Należy rozmawiać z ludźmi, ale ich nie pouczać.
  • Ludzie mądrzy postępują właściwie.
  • To, co powszechnie uznawane jest za wiedzę, w rzeczywistości bywa często pozbawione wartości.
  • Człowiek mądry zawsze wybiera to, co sprawiedliwe.
  • Zajmował się światem nayury i człowiekiem.