Filozofia Platona [główne założenia]

  • Świat stanowi odbicie prawdziwej rzeczywistości
  • Rzeczywistość ziemska stanowi cień wiecznego świata idei.
  • Miłość zmysłowa jest szczeblem dla miłości nadzmysłowej, czyli pięknej duszy, idei piękna.
  • Idee to niezmienne i doskonale pierwowzory wszystkich rzeczy.
  • Poznawanie to w istocie przypominanie sobie tego, co widziała kiedyś dusza w świecie idei.
  • Człowiek postępuje źle wówczas, gdy nie ma wiedzy.
  • Rozum kreuje myśli oraz uczucia do absolutnego dobra i piękna.
  • Trzeba zawsze słuchać rozumu.