Filozofia Arystotelesa [główne założenia]

  • Człowiek ma prawo poznać prawa i zasady rządzące światem.
  • Powinien umieć wyciągać wnioski z doświadczeń,
  • Podstawą wszystkich sądów o świecie rzeczywistym są doznania zmysłowe i własne obserwacje.
  • Człowiek powinien kierować się zasadą złotego środka.
  • Należy odrzucać skrajności i wybierać to, co pośrednie.
  • Dla osiągnięcia szczęścia należy żyć w harmonii z innymi ludźmi.
  • Obowiązkiem człowieka jest doskonalenie intelekrualne.