Antyczny ideał piękna

  • Za piękne uznawano wszystko, co cenne, słuszne i pożyteczne.
  • Prawda, piękno i dobro to 3 najważniejsze wartości (Platon).
  • W sztuce najważniejsza jest forma  i określone proporcje.
  • Zwracano uwagę na mimesis, tj. naśladowanie rzeczywistości, choć nie powinno to być lustrzane odbicie.
  • Można wykorzystać w dziele także iluzję.
  • Dostrzeganie harmonii i piękna w ludzkim ciele.
  • Studiowanie proporcji i określanie za pomocą relacji liczbowych stosunek poszczególnych części do siebie.
  • W ten sposób udaje się osiągnąć doskonałość formy.
  • Zwracano uwagę  na ład, harmonie i symetrię.
  • Ważna była oszczędność środków wyrazu.