Rola teatru antycznego

 • Teatr był rodzajem rozrywki.
 • Można go było oglądać za darmo.
 • Wspólne oglądanie widowisk traktowano jak uczestnictwo w obrzędzie religijnym.
 • Przedstawienia miały charakter dydaktyczny.
 • Wychowywały i kształciły postawy obywatelskie.
 • Za przygotowanie chóru odpowiadał choreg.
 • Miał prawo wyboru obywateli do chóru.
 • Pokrywał koszty prób i kostiumów.
 • Były to wysokie koszty, które znacznie uszczuplały majątek chorega.
 • Do teatru mogli wejść wszyscy, ale kobietom nie wolno było  oglądać komedii.
 • Uważano, że są obsceniczne i wulgarne.
 • Pobyt w teatrze stanowił pewnego rodzaju oczyszczenie ze złych emocji (katharsis).
 • Wystawiane sztuki dawały możliwość krytyki i negacji złych zjawisk.
 • Teatr pełnił funkcje państwowotwórcze.
 • Przed sztuką (oprócz procesji, składania ofiar) odbywały się ceremonie propagujące ideologię państwa-miasta.
 • Prezentowano, np. sieroty wojenne, których utrzymaniem zajmowały się władze,