Fińskie

Gdy Bóg tworzył świat, zapomniał oddzielić w Suomi wodę od ziemi.