Fińskie

Gdy jedna owca beczy, cała owczarnia chce pić.