Flirt miłosny

Flirt miłosny to gra towarzyska, która bawi, rozwesela  i pozwala przełamać nieśmiałość. Składa się z 40 kart, na której znajdują się rozmaite zdania, wyrażenia, mające formę wyznań, pytań, stwierdzeń. Gracze ( może być ich kilku)  czytają (po cichu) umieszczone na swojej karcie teksty, by następnie wręczyć kartę wybranemu partnerowi (partnerce) dedykowaną wypowiedź. W ten sposób podtrzymuje sie rozmowę, wyznajemy uczucia. Spróbujcie, polecamy (naszą grę „nadszarpnął trochę ząb czasu”, ale nadal nam służy (zamieszczamy przykładowe karty i okładkę).