Florian [patron chrześcijański]

 • Żył na przełomie III i IV wieku.
 • Był cesarskim urzędnikiem w prowincji rzymskiej znajdującej się na terenie dzisiejszej Austrii.
 • Za panowania Dioklecjana, prześladowcy chrześcijan – Florian będący wyznawcą Chrystusa udał się  do Lauriacum, by prześladowanych współbratymców podnieść na duchu.
 • Został aresztowany i z kamieniem u szyi strącony do rzeki Anizy (obecnie Ems).
 • Prawdopodobnie wcześniej był torturowany.
 • Ciało męczennika wyłowiła wdowa Waleria.
 • Działo się to około 304 roku.
 • Imię Florian pochodzi od łacińskiego flos = kwiat lub florus = kwitnący.

 • Święty Florian jest patronem:
  • Górnej Austrii,
  • Bolonii,
  • Krakowa,
  • strażaków,
  • kominiarzy,
  • lutników,
  • piwowarów,
  • kupców bławatnych,
  • hutników,
  • garncarzy.
 • Wzywa się go w czasie:
  • wojny,
  • pożaru,
  • powodzi,
  • nieurodzaju,
  • sztormu.
 • Dzień św. Floriana to 4 maja.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]