Systematyczna kontrola

Meteorolodzy dwa razy dziennie wychodzą, żeby sprawdzić swoje narządy.