Fobos [mitologia]

  • Personifikacja Strachu.
  • Bóstwo uważane za syna Afrodyty i Aresa.
  • Towarzyszył Aresowi na polu walki.
  • Jego bratem był Dejmos (Przerażenie).

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły