Fonacja

Wymawianie dźwięków mowy za pomocą ruchów artykulacyjnych, wydawanie głosu przez człowieka.